เนื่อง ในวาระที่พระเทวสถาน สำหรับพระนคร(โบสถ์พราหมณ์) ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์แล้วเสร็จในปีพุทธศักราช 2555 นี้ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาบูชาพระพิฆเนศวร เทพเจ้าแห่งปัญญาความสำเร็จ และขจัดอุปสรรคทั้งมวล เพื่อเป็นที่เคารพบูชาและเป็นที่ระลึกในโอกาสที่ปฏิสังขรณ์ใหญ่นี้

แบบที่ 1 เนื้อสัมฤทธิ์ มี 3 ขนาด คือ

1. หน้าตัก 3 นิ้ว ราคา 15,000 บาท โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนตะนาว
เลขที่ 111-426976-2
2. หน้าตัก 5 นิ้ว ราคา 30,000 บาท โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนตะนาว
เลขที่ 111-426975-4
3. หน้าตัก 9 นิ้ว ราคา 50,000 บาท โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนตะนาว
เลขที่ 111-426974-7

แบบที่2 หน้าตัก 2 เซนติเมตร เนื้อสัมฤทธิ์
ราคา 2,000 บาท โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนตะนาว เลขที่ 111-426979-6

แบบที่3 หน้าตัก 1 เซนติเมตร เนื้อเงิน
ราคา 1,000 บาท โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนตะนาว เลขที่ 111-426981-2

ขั้นตอนการจองพระ มีดังนี้

 1. เลือกขนาดองค์พระที่ท่านต้องการบูชา
 2. โอนเงินเข้าบัญชี ตามเลขที่บัญชีของขนาดองค์พระที่ท่านบูชา และจำนวนเงินให้ตรงกับจำนวนและขนาด
  (กรณีที่มีความประสงค์ต้องการจองพระหลายแบบ ให้แยกตามบัญชีแต่ละแบบ) อย่างชัดเจน
 3. ส่งหลักฐานการจองโดยการแฟกซ์ สลิปการโอนและสำเนาบัตรประชาชน
  มาที่หมายเลข 02- 622 3531 (อัตโนมัติ) ถ้าสัญญาณแฟกซ์ไม่ทำงาน กรุณาโทรแจ้งที่เบอร์โบสถ์พราหมณ์ 02-222 6951
 4. นำต้นฉบับและบัตรประชาชนมารับพระ ในวันที่กำหนด(ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์) ถ้าไม่สามารถมารับด้วยตัวเองต้องมีหนังสือมอบอำนาจ
  จองได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2556
  * จองผ่านธนาคารเท่านั้น

หมายเหตุ : พิธีเทวาภิเษก จะมีในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556