พระพิฆเนศวร
พระพิฆเนศวร แปลจากศัพท์ว่า
พิฆน หมายถึง อุปสรรค
อีศหรืออิศวร หมายถึง ผู้เป็นใหญ่
พิฆเนศวร จึงหมายถึง
ผู้เป็นใหญ่เหนืออุปสรรค
คือ ผู้ขจัดอุปสรรคนั่นเอง

1. เทวรูปพระพิฆเนศวรขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว เนื้อสำริด
จัดสร้างตามจำนวนที่สั่งจอง บูชาองค์ละ 50,000 บาท
สั่งจองโดยผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนตะนาว
ชื่อบัญชี เทวสถาน (โบสถ์พราหมณ์) เลขบัญชี 111-426974-7
2. ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว เนื้อสำริด
จัดสร้างตามจำนวนที่สั่งจอง บูชาองค์ละ 30,000 บาท
สั่งจองโดยผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนตะนาว
ชื่อบัญชี เทวสถาน (โบสถ์พราหมณ์) เลขบัญชี 111-426975-4
3. ขนาดหน้าตัก 3 นิ้ว เนื้อสำริด
จัดสร้างตามจำนวนที่สั่งจอง บูชาองค์ละ 15,000 บาท
สั่งจองโดยผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนตะนาว
ชื่อบัญชี เทวสถาน (โบสถ์พราหมณ์) เลขบัญชี 111-426976-2

เทวรูปทั้ง 3 ขนาด จัดสร้างจากแบบเดียวกัน


เทวรูปพระพิฆเนศวร ขนาดหน้าตัก 2 เซนติเมตร* เนื้อสำริด
บูชาองค์ละ 2,000 บาท
สั่งจองโดยผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนตะนาว
ชื่อบัญชี เทวสถาน (โบสถ์พราหมณ์) เลขบัญชี 111-426979-6

เทวรูปพระพิฆเนศวร ขนาดหน้าตัก 1 เซนติเมตร* เนื้อเงิน
บูชาองค์ละ 1,000 บาท
สั่งจองโดยผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนตะนาว
ชื่อบัญชี เทวสถาน (โบสถ์พราหมณ์) เลขบัญชี 111-426981-2

ขนาดหน้าตัก 2 เซนติเมตร และ 1 เซนติเมตร
* จัดสร้างตามจำนวนที่สั่งจอง
* จัดสร้างสำหรับไว้ให้บูชาอีก 10,000 องค์


ในวาระมงคลสมัยที่เทวสถาน
ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ ใกล้จะแล้วเสร็จ
เทวสถานได้จัดสร้างเทวรูปพระพิฆเนศวรขึ้น
เพื่อเป็นที่ระลึกสำหรับผู้ที่เคารพบูชา
โดยได้จำลองเทวรูปจากองค์ประธาน
ในสถานพระพิฆเนศวร

เปิดสั่งจองได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555
ทำพิธีเทวาภิเษก เดือนมกราคม พ.ศ. 2556
รับเทวรูปได้ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556
รับสั่งจองทางธนาคารเท่านั้น
เมื่อนำเงินเข้าธนาคารตามเลขที่บัญชีของขนาดเทวรูป และจำนวนที่สั่งจอง
โปรดส่งหลักฐานใบนำฝากเงินเข้าบัญชี (สลิป) มาที่ โทรสาร 0-2622-3531
เมื่อมารับเทวรูปพระพิฆเนศวร โปรดนำหลักฐานที่ได้ส่งโทรสารแจ้งการจอง
และบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน
มารับที่เทวสถาน (โบสถ์พราหมณ์) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.devasthan.org