เทวสถานโบสถ์พราหมณ์
เลขที่ 268 ถนนบ้านดินสอ  แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200